top of page

Meie liikmete mõtted emadusest


Emadus on miski, mida pole võimalik läbini mõista ilma seda kogemata. Seejuures on iga kogemus erinev ja kordumatu. Emadepäeva eel uurisime oma liikmetelt, mis on nende emaks olemise kogemuse juures need mõtted, mida nad enda jaoks eriti oluliseks peavad.Meie tulevane Montessori lasteaiarühma juhendaja Helina leiab, et emaduse üks tugitalasid on aktsepteerimine ja mõistmine:

"Koolitus ja minu kaks last on mulle õpetanud, kui suur jõud on sellel, kui üks ema toetab teist ema. Oluline on olla empaatiline ja leebe kõikide vastu, vaatamata, kas teine inimene usub ja teeb asju samal viisil, mis sina. Igale lapsele on tema oma ema parim ja kallim."

MTÜ juhatuse liige Joanita Janson toob enda jaoks olulisena välja järgmist:

"Enne emaks saamist arvasin, et lapsed on need, keda kasvatada tuleb. Emadus õpetas mulle seda, et kõige suurem kasvamise töö tuleb endal ära teha. Montessori lähenemine on mind minu enda terviklikuks inimeseks kasvamise protsessis palju toetanud.
Kooskasvamise protsessis juhtub aga tihti, et lapse eksimuste suhtes on üsna lihtne leebeks jääda, kuid enda eksimuste suhtes on see väga raske. Mind ennast on nendel hetkedel aidanud meelde tuletamine, et ma tegelikult annan igal hetkel endast parima, oma antud hetkes olemasolevate vahendite ja ressursside juures - järelikult ma ei saagi eeldada, et oleksin midagi teisiti teinud. Saab vaid olukorda sellisena aktsepteerida, sellest õppida ning edasi liikuda. Tähtis on kavatsus ja püüdlus, mitte täiuslik sooritus."Meie tulevane kooliklassi juhendaja Riina jagab meiega järgnevaid mõtteid:

"Me kõik teame emadena tunnet, kuidas meis on olnud ettekujutus või ideaal, millised emad meist saavad ning kuidas oma lapsi kasvatame. Samuti on tuttav tõdemus, et võime olla palju lugenud ja õppinud, kuid reaalsuses ei pruugi meil alati jaguda ressurssi selleks, mida teame olevat õige.
Minu emaduse teekond on olnud suures osas lahtilaskmine endale loodud ideaalist, hoides siiski kinni põhilistest väärtustest, millesse usun ja mida oma lastele edasi anda soovin.
See teekond on olnud ka mõistmine, et pean julgelt ja ausalt väljendama enda piire ja vajadusi, enda eest hoolitsema, et suudaksin hoolitseda teiste eest. Nii nagu elus ikka: kõiges on vaja leida tasakaal.
Mõned näited põhiväärtustest, mida hindan, on vabadus, vastutus, siirus, hoolivus, avatus. Usun naudingu ja rõõmuga elamisse, tehes seda austuse ja tänulikkusega. Usun, et elamise rõõm on siis, kui oled leidnud selle, mis on sinul endast välja anda, millega maailma panustada. See ongi üks olulisemaid aspekte, millele emana (ja ka õpetajana) keskendun - et laps arendaks enda potentsiaali mitmekülgselt ning õpiks iseennast nii hästi tundma, et ta jõuaks äratundmiseni, mis on see tema "asi", mida ta on loodud teistega jagama.
Selleks vajab laps vabadust ja turvalisust, võimalust katsetada ja vahel eksida ning loomupärase uudishimu julgustamist. Eks see lükkab mind pidevalt välja enda mugavustsoonist ning sunnib ületama hirme ja sisse harjutatud mustreid. Meeleldi hoiaks ju oma lapsed vati sees ning vahel tahaks kangesti õpetada, kuidas tegema või olema peaks! Ikka kipun vahel pikki loenguid pidama suurtest elu tõdedest...
Õnneks Montessori-õpingud avardavad aina rohkem seda vaadet ja usku, et lubada lastel ise avastada ja omas tempos areneda. Nii nagu ise emana arenen ja ennast pidevalt avastan."MTÜ liige Maria Helena mõtiskleb:

"Kui ma küsisin abikaasalt, mis on tema jaoks emadus, siis sain vastuseks, et see on tingimusteta armastus, mida keegi teine siin maailmas ei koge. See on ilus mõte. Emaks ei tee mind füüsiline fakt omada lapsi, emaks teeb mind alati lapse heaolust lähtuv mõtteviis, tingimusteta nende armastamine. Ilusad hetked on sageli fookuses, aga emaduse teeb eriliseks see, et ka väga rasketel hetkedel ei tahaks ma sellest iial loobuda. Ma armastan oma lapsi…
...siis, kui ärkan ja kui uinun;
...kui mu mõtted on luitund;
...kui jaks on otsas ja enam midagi ei taha;
...kui kurnatus on suur ja olukord tundub paha;
...kui järjekordsele küsimusele vastust ei ole;
...kui olla tahaks üksi, aga võimalust pole;
...olgu mure suur või väike
- emadus toob välja elupäikse "


Järgnevalt veel mõningaid mõtteid meie armsate liikmete sulest:


"Laps tuleb üle külvata sellise armastusega, et tal ei tekiks kunagi vajadust otsida heakskiitu ning aktsepteerimist endast väljastpoolt. Minu jaoks tähendab eeltoodu muuhulgas palju lähedust ja tähelepanu ning oskust lasta lapsel ja ka endal lihtsalt olla ning nautida hetke." (Inger)

"Montessori on minule andnud teadmise Absorbent Mind'ist - sellest võimsast, enda ümbrusest Kõike imendavast teadvusest.. See on pannud mind mõtlema, kust tuleb mingi käitumine, keda või mida nähtut see jäljendab. Nii heades kui ka mitte nii helgetes olukordades. See teadmine võimaldab ka endale sügavale sisse vaadata ja motiveerib kasvama koos lapsega." (Maiga)

"Emadus tärkab koos kõhus kasvava lootega/beebiga. Emaks sünnid koos beebiga. See mõte tuli mälestusest ja seotud minu emaks saamise looga, mida jutustas mulle mu ämm. Kui sündis minu esimene laps ja pool tunnikest hiljem ta meid seal toas nägi, ütles ta “Nägin su silmis pilku, sellist emahundi pilku, mille järel ma mõistsin, et sinus on sündinud ema, kes oma last hoiab, kaitseb ja armastab.”" (Kerli)


Milline on Sinu emaduse kogemus? Loodame, et leiad tänasel emadepäeval hetke, et selle üle mõtiskleda.


Emadus on elu ime!


Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page