6-12 vanuserühma
juhendajakoolituse konkurss

Pakume võimalust ühele soovijale AMI 6–12 juhendajakoolitusel osalemiseks, kattes tema õpingukulud.

Koolitus toimub Gironas (Hispaanias), koolituskeskuses Montessori Palau International Research and Training Center (MIRTC), ajavahemikul 22.08.2022 - 26.01.2024.

Koolitus on üles ehitatud moodulitena, millest osa toimub kohapeal (kokku kahe aasta jooksul 4 korda, iga kord kuni 2 nädalat) ja ülejäänud toimuvad virtuaalselt veebi teel.

Koolitus on hispaania keeles, inglise ja venekeelse otsetõlkega (vastavalt vajadusele). Koolitajad on Dani Cañigueral ja Eduardo Cuevas. Õpe sisaldab loenguid, individuaalseid tunde, praktikaid, iseseisvaid töid, suulisi ja kirjalikke eksameid ning lõputööd.

MTÜ Edendades Montessori Haridust katab kogu koolituse maksumuse (13 350 €). Lisanduvad kulud (nt sõidu- ja elamiskulud, õppematerjalid) jäävad osaleja enda kanda.

Täpsem info ja vastuvõtutingimused on leitavad Palau koolituskeskuse kursuse lehelt:

Konkursil osalemise eelduseks on:

- kõrgharidus (magistrikraad) haridusteadustes, pedagoogikas või psühholoogias

- valmisolek töötada Viimsi / Pirita piirkonnas avatavas Montessori 6-12 kooliklassis neli aastat kuue aasta jooksul pärast koolituse lõppemist

Kandideerimiseks ootame:

- CV-d

- Motivatsioonikirja

Kandideerimistähtaeg on 15.04.2022.

Kandideerimisavaldusi koos dokumentidega ja lisaküsimusi ootame aadressile info@montessoriharidus.ee

Sydney Montessori Training Centre 6-12.jpg

Montessori juhendaja on toetav kaasteeline, kes aitab lapsel ise leida tee vastuste ja lahendusteni. Ise lahenduskäikudeni jõudmine loob võimaluse sügavamaks mõistmiseks ja arenguks.

AMI elementay-microscope.jpg

“Our care of the child should be governed, not by the desire to make him learn things, but by the endeavor always to keep burning within him that light which is called intelligence.”

 - Maria Montessori