top of page
Sunset

Registreeri oma laps 2024.a. alustavasse Pirita ja Kadrioru piirkonna Montessori kooliklassi

Kooliklass

Meie visioon

See teadmine ei tule ilmselt kellelegi üllatusena, et kõik inimesed on erinevad. Ometi on haridussüsteem tavaliselt üles ehitatud vähem või rohkem selliselt, nagu me oleks kõik ühesugused. Kui meie vajadused, huvid ja eeldused on erinevad, siis oleks igati loogiline, et seda on ka meie õpitee.

 

Sama kindel, kui see, et me kõik oleme erinevad, on ka see, et maailm on pidevas muutumises (ja need muutused leiavad aset üha kiirenevas tempos). See tähendab seda, et faktiteadmiste õpetamise asemel (mis nagunii ajas suure tõenäosusega muutuvad) peaks õpe keskenduma rohkem õpioskuste, probleemilahendusoskuse ja iseseisva mõtlemisvõime arendamisele. Infoühiskonnas ei ole enam inimese põhiküsimus, mida ta teab, vaid see, kuidas ta oskab küsida õigeid küsimusi, leida neile küsimustele adekvaatseid vastuseid ning mida ta lõpuks selle infoga peale hakkab.

 

Hariduses on jõutud mõistmiseni, et neid kitsaskohti tuleb lahendada. Kuid see “jalgratas”, mida traditsiooniline haridussüsteem üritab leiutada “kaasaegse õpikäsitluse” nime all, on tegelikult juba olemas: selle nimi on Montessori pedagoogika. Lisaks sellele, et see terviklik meetod on juba olemas, on see juba ajas pikalt ja maailmas laialdaselt ennast tõestanud ning tugineb oletuste asemel teaduspõhisele lähenemisele. Tulenevalt mitmetest asjaoludest pole Montessori varem Eestis levida saanud, kuid soodsate asjaolude tekkimisel avastati see uuesti ka siinmail ning viimastel aastatel on tekkinud plahvatuslik huvi nii lapsevanemate, haridustöötajate kui ka teiste osapoolte poolt. 

 

Seda õigustatud nõudlust on tarvis täita. Kiiremas korras on vajadus selle järele, et tekiks lisaks Montessori lasteaiarühmadele juurde ka kooliklasse. Pirita/Viimsi piirkonna kooliklass avaneb 2024. aasta septembris ja seda klassi hakkab vedama võimekas õpetaja, kelle oleme saatnud mahukale koolitusele ja kes liigub juba oma väljaõppe lõpu suunas. 

Lisaks järgmisel aastal avanevale kooliklassile luuakse lähiaastatel ka lisanduv klass, mis on samuti vajalik lähiaastate lõikes piirkonna nõudluse täitmiseks, lähtudes juurdekasvu prognoosidest.

 

Loodavad klassid katavad 6-12-aastaste laste õppe. Tulevikus on kindlasti plaan laieneda ka kõrgema kooliastme tagamise suunas.

Montessori koolis puuduvad traditsioonilised koolipingid: õpilased võivad õppida kas laua taga või põrandal; istudes, kükitades või seistes; õues või toas; klassiruumis või mõnes muuseumis; neil on vabadus ringi liikuda ja terve koolipäeva jooksul omavahel suhelda.

Tule liitu meie visiooni ja tegemistega ning toeta kooliklassi tekkimist panustades korraldustiimis! Võta meiega ühendust info@montessoriharidus.ee või anna oma rahaline panus siin.

Meie õpetaja Riina

"Olen õppinud Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis pop-jazz laulmist, seejärel lõpetanud Tallinna Ülikoolis bakalaureuse muusikaõppe ja magistri muusikaõpetaja-õppe eriala.

Muusikaõpetajana, mudilaskoori dirigendina ja klassijuhatajana olen üldhariduskoolis töötanud praeguseks kokku üle 9 aasta, millest viimased 7 aastat Tallinna 32. Keskkoolis. 

Eelkõige olen olnud õpetaja algklassidele, kuid õpetan ka põhikooli teise ja kolmanda astme õpilasi. Minu töökohustuste hulka on kuulunud lisaks igapäevasele õpetamisele kontsertide organiseerimine, erinevate koolielu-suundade juhtimine ning mudilaskooriga laulupidudel osalemine.

Hetkel õpin Girona ülikoolis Montessori kooliklassi juhendajaks vanusele 6-12 aastat.

Elan Viimsis, olen abielus ning kahe lapse ema, mul on 11-aastane poeg ja 9-aastane tütar.

Loomulikult saadab minu igapäevaelu nii tööl kui kodus muusika. Loovust ja loomingulisust pean iga inimese arengus üheks olulisemaks pidepunktiks. Samuti suhtun väga kirglikult kirjandusse ja luulesse, armastan lugemist ja lugusid ning usun, et nii ettelugemine kui ise lugemine on igas vanuses lapsele tohutult arendav ja avardav

 

Montessorilik maailmavaade tähendab minu jaoks eelkõige austust. Austust iga inimese individuaalsuse vastu, lugupidamist planeedi suhtes ning aukartust võimete ja võimaluste ees, mida õpetajana saan lastes toetada ja aidata avaneda. Oma Montessori-õpingute käigus tajun üha enam, kuidas kõik on üks suur tervik ning õppides matemaatikat, geomeetriat, ajalugu või kunsti asetame iga korraga uue killu sellesse tervikusse. See on mitmekülgne areng ja oma vastutuse tundma õppimine planeedi rõõmu ja rahu ees."

Kui tunned, et Montessori haridus on see viis, kuidas Sina sooviksid anda oma panuse hariduse arendamisel, siis tule õpi meie piirkonna järgmiseks Montessori kooliklassi juhendajaks! Võta meiega ühendust ja muudame koos maailma! Hetkel on käimas konkurss järgmise juhendaja väljaõppe toetamiseks.

6-12 juhendajakoolituse konkursi kuulutus 2024.png
bottom of page