top of page

Selja taga on edukas KÜSKi arenguhüppe projekt


2022. aasta detsembris saime rõõmusõnumi Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK), et oleme pälvinud suure tunnustuse arenguhüppe toetuse näol, summas 21 892 eurot. Eelnevad postitused KÜSKi projekti kohta on leitavad allpool olevatel linkidel:
Käesoleva aasta veebruarikuus esitasime projekti lõpparuande ja sellega jõudis üle aasta kestnud enesearengu teekond edukalt finišisse. Kui eelmine KÜSKi projekti vahekokkuvõte eelmise aasta suvel kajastas peamiselt seda, kuidas on kulgenud meie meeskonna koolitamine ja seeläbi tiimiliikmete võimekuse tõstmine, siis projekti teises pooles keskendusime rohkem ettevõtmistele, mis täitsid seda osa projektist, mille eesmärgiks oli luua pinnas ja eeldused kooliklassi loomiseks.


Üks silmaga nähtav osa sellest kulmineerus 28. jaanuaril, mil toimus uue Montessori kooliklassi infopäev Viimsi Raamatukogu suures saalis. Üritusele tuli kohale üle ootuste kõrge arv huvilisi (ca 70 osalejat!), eeskätt Montessori kooliastmest huvitatud lapsevanemad. Selle ürituse menu näitas selgelt, et Montessori klass meie piirkonnas on väga vajalik ja oodatud. Ühes MTÜ eestvedajate ja kooliklassi tegevmeeskonnaga esines üritusel ka sügisel avatava klassi tulevane õpetaja Riina Must. Tutvustati nii metoodikat ja Montessori kooliklassi omadusi üldiselt, kui ka seda, milline saab olema konkreetse avatava klassi korraldus.KÜSK projekti osana soetasime ka mõningaid Montessori 6-12 vanuserühma õppevahendeid, mida esitlesime ka eelpool nimetatud infopäeval ja millest oli palju abi publikule metoodika visualiseerimisel. 


Veebruaris avaldas MTÜ Edendades Montessori Haridust ka Hooandja projekti, kogumaks raha avatava kooliklassi vahendite soetamiseks ning ka selle projekti raames ulatas KÜSK oma abikäe: toetati Hooandja video valmimist, et meie sõnum jõuaks efektiivselt ja laialt sihtgrupini, mis omakorda soodustab kooliklassi loomise eesmärgi täitmist. Projektile teostati pika protsessina stsenaarium ja filmimine ning saadud tulemuse üle (nii video kvaliteedi kui ka projekti edukuse osas) võib tõesti meie hinnangul uhke olla.


Samuti jätkasime ka terve ülejäänud KÜSK projektiperioodi meie MTÜ jaoks väga oluliste mentorkoolituse kohtumistega. Mentorkohtumiste eesmärk koostöös Haridusdisaini Keskuse ekspertidega oli organisatsiooni-siseselt tekitada ühine arusaam sellest, kuhu suunas, miks ja kuidas me liigume ning nendest kujuneva ühise visiooni areng. Mentorprogramm jagunes etappideks:


  • I etapp: Me saame seda, mida me soovime. Soovitud olukorra tuvastamine ning selleks vajalike muudatuste planeerimine. 

  • II etapp: Muutus algab minust. Mina ja meeskond - motivatsioon, rollid, väärtused, printsiibid ja hoiakud, koostöö ja koosõppimine, identiteet ja areng. 

  • III etapp: Meie organisatsiooni kultuur ja teekonna planeerimine.
Viimase meeskonnakoolitusena projekti raames toimus 26. novembril MTÜ liikmetele Ajaplaneerimise meisterklassi koolitus Produktiivsusklubi poolt. Tegemist oli väga sisuka ja ülevaatliku koolitusega, mis andis meile parema arusaamise, kuidas enda tegemisi läbimõeldult tegutseda ja ajakasutust efektiivselt planeerida. Samuti toimusid mitmed kogukondlikud koosviibimised.


Oleme mõõtmatult tänulikud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile, et nad nägid meie MTÜ potentsiaali ja arenguvõimekust ning uskusid meisse! Loodame siiralt omalt poolt, et see ei jää meie viimaseks ühiseks projektiks ning et saame ka tulevikus koos ellu viia vajalikke arenguid ühiskonnas. Suur tänu ja kummardus meie vabatahtlike tiimi poolt, kes saavad senisest tugevamatena ühiste eesmärkide suunas edasi liikuda!

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page