top of page

Kes me oleme

ja miks me seda kõike teeme?

2021. aasta suvel kogunes grupp Viimsi piirkonna Montessori-huvilisi emasid, et üheskoos oma lastele mänguhommikuid korraldada ning vahetada mõtteid teiste peredega, kes jagavad samu kasvatuslikke väärtusi. Üsna pea tekkis arusaam, et kui tahta päriselt midagi oma piirkonnas Montessori leviku heaks korda saata, tuleb hakata ise tegutsema. Tekkis ühine unistus lasteaiarühmadest ja kooliklassist. Tahe päriselt midagi ära teha viis oma organisatsiooni loomiseni: sündis MTÜ Edendades Montessori Haridust.

Meie esimeseks missiooniks kohe pärast asutamist sai ühe pedagoogi saatmine 2021. aasta septembris Eestis alustanud AMI 3-6 juhendajakoolitusele. 2023. aasta septembris avanes Viimsis uus Montessori rühm (Väike Päike Viimsi Montessori rühm), kuhu asusid tööle meie rahastuse toel koolitatud juhendaja ja tema assistent. 2022. aasta suvel saatsime Hispaaniasse AMI koolitusele õppima ka 6-12 vanuserühma kooliklassi juhendaja, kes avab esimese piirkonna Montessori kooliklassi 2024. aasta sügisel. Ka edaspidi on plaanis töötada selle nimel, et avaneda saaks järjest rohkem Montessori rühmasid ja kooliklasse.

MTÜ Edendades Montessori Haridust on kogukonnaorganisatsioon, mille põhieesmärgiks on kohaliku haridusmaastiku rikastamine läbi selle, et Montessori-huvilistel peredel on võimalus valida enda väärtuste ja põhimõtetega ühtiv haridussuund. Meie juhtkond ja liikmeskond koosneb teotahtelistest entusiastidest, kes töötavad väsimatult selle nimel, et neid eesmärke ellu viia. Oleme koostööpartneriks Eesti Montessori Ühingule, Eesti Montessori Instituudile ja teistele valdkonnaga seotud organisatsioonidele, kellega teeme tihedat koostööd selle nimel, et haridusmaastikku rikastada.

MTÜ Edendades Montessori Haridust järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Soovid meiega liituda?

“An education capable of saving humanity is no small undertaking: it involves the spiritual development of man, the enhancement of his value as an individual, and the preparation of young people to understand the times in which they live.”
- Maria Montessori ("Education and Peace")

Eesti Montessori maastikul tegutseb mitu organisatsiooni, kes teevad omavahel tihedat koostööd, et täita ühiseid eesmärke, millest peamine on kvaliteetse Montessori hariduse levik ja kättesaadavus.

eesti-montessori-uhing-mtu

Eesti Montessori Ühing

Eesti Montessori Ühing on kõiki seotud valdkondi hõlmav esindus-organisatsioon Eestis, mille eesmärgiks on toetada Montessori pedagoogikast lähtuva kasvatuse ja hariduse edendamist Eestis.

Eesti Montessori Instituut.jpg

Eesti Montessori Instituut

Eesti Montessori Instituut on akadeemilisi tegevusi hõlmav organisatsioon, mis koolitab, toetab ja nõustab nii praegusi kui tulevasi Montessori juhendajaid ja assistente. Samuti on Instituudi pädevuses akadeemiliste materjalide ja kirjandusega seonduv.

1.3.png

MTÜ Edendades Montessori Haridust

MTÜ Edendades Montessori Haridust on piirkondliku edendusega tegelev kogukonnaühendus, mille põhiline väljund eesmärkide saavutamiseks on rahaliste vahendite leidmine. Kõik MTÜ tuumiku liikmed on ka Eesti Montessori Ühingu liikmed.

Concrete

Juhatus

Joanita Janson

Liisu Jallai

liisu@montessoriharidus.ee

+372 5557 2556

Ingela Heinaste

Helen Aaremäe-Saar

Inger Udeküll

IMG_4969_edited.jpg
bottom of page