top of page

Muljed DISC meeskonnakoolituselt


Maikuu eelviimase pühapäeva veetis MTÜ tuumik meeskonnakoolitusel DISC, mida viis läbi hinnatud koolitaja Kaido Kubri. Koolituse toimumist rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), et saaksime areneda meeskonnana veel efektiivsemaks, misläbi saame oma eesmärke paremini täita. Meist ja meie missioonist saab rohkem lugeda siin: https://www.montessoriharidus.ee/meist.


DISC koolitus on meie meeskonnale mitmes mõttes oluline. Meie kõigi taust on väga erinev - nii tööalaselt, varasematelt kogemustelt kui ka perede dünaamikalt. Seetõttu on eriliselt tähtis saada sisendeid, et omavahel paremini kontakti saada, üksteise vajadusi ja tööstiili mõista, üksteist täiendada ja toetada, leida efektiivsemalt lahendusi MTÜs kerkivatele küsimustele ning prioritiseerida ideid MTÜ arendamiseks. DISC koolitus on kindlasti toeks sellel teekonnal ja pika koolituspäeva vältel ilmnes äratundmisrõõm nii iseendas kui kaaslastes, aga ka uue avastamine, mis pani sügavamalt enda kui suhtluskaaslase peale mõtlema.


DISC meeskonnakoolitus, MTÜ Edendades Montessori Haridust

DISCi meetodi teadvustamine ühtib tugevalt ka Montessori pedagoogikaga. Nii, nagu meie mõtteviis lähtuda erinevatest lastest just nende vajaduste põhiselt, suunab ka DISC fookuse sellele, et inimesed on erinevad.

Ehkki me kõik tahame suures plaanis sama, siis soovime me seda erineval moel ja ajal, meie prioriteedid erinevad ning me saame mõista teisi ka siis, kui me nendega alati ei nõustu.

Selle teadvustamine ning iseenda, oma kaaslaste ja laste parem mõistmine toetab veelgi meie mõtteviisi ja seda, kui oluline on pöörata tähelepanu iga lapse individuaalsusele ja püüda mõista neid ka siis, kui meie isiksused alati ei ühti või satuvad piltlikult öeldes olema lausa diagonaalis. Täiskasvanu on selles suhtes pool, kes peab suutma tulla vastu, püüdma mõista last ning toetama teda selles suhtluses, säilitades samas ka iseenda “mina”.DISCi koolitusel saime toetavaid sõnumeid erinevate tüüpide esindajatele, saime häid sõnastusi, kuidas toetada suhtluspartnerit ning kuidas pöörata tähelepanu oma “minale” ja sellele, millised me suhtlusolukorras oleme.


Kindlasti pakkus koolitus MTÜ liikmetele nii personaalset kui meeskondlikku arengut, kust on võimalik edasi liikuda veel efektiivsema MTÜ toimimiseni, aga samuti pakkus see emotsionaalset toetust mõtteviisile, et lapse indiviidist lähtumine on inimlik ja õige ning MTÜ eesmärgid just sellele baseeruvad.


Aitäh, KÜSK, et võimaldasite oma toega meile selle arengu ja kasulikud teadmised!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page