top of page

KÜSKi arenguhüppe programmi vahekokkuvõte


Oleme organisatsioonina tegutsenud vähem kui kaks aastat, kuid kogemus on näidanud, et see ei takista suuri asju korda saatmast. Meie MTÜ potentsiaali ja arenguvõimet on märganud ka Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), kes möödunud aasta lõpus, tiheda konkursi tulemusena, eraldas meile märkimisväärse toetuse, et saaksime selle abil veelgi oma MTÜ võimekust edasi arendada. Täpsemalt saad selle kohta lugeda meie varasemast postitusest:Olles jõudnud aasta keskpunkti, on kohane teha üks vahekokkuvõte, et vaadata üle, kuidas meie selleaastane KÜSKi toel ette võetud arenguprogramm on seni kulgenud.


On suurim õnn, et meie MTÜ koosneb tõeliselt teotahtelistest ja inspireerivatest inimestest, kes koos moodustavad suurepärase meeskonna! Ehkki meeskonnavaim ja toetav õhkkond on saatnud meid algusest peale, on ka oluline, et erineva erialase taustaga inimesed omandaksid teatud lisaoskusi, mis aitaks neil MTÜ tööks vajalikke funktsioone paremini täita. Toome siinkohal välja mõned koolitused ja arenguprogrammi kuuluvad tegevused, kus juba oleme meeskonnaga osalenud.Mentorlusprogramm (esimesed 5 osa 10-st)


KÜSKi toetusprogrammis on väga suur ja oluline osa mentorlusprogrammil - et arendada meie ühingu meeskonda ja juhtimist selliselt, et me saaksime üheskoos õppida tõhusalt ja sidusalt töötama. Meie mentorlusprogramm toimub koostöös Haridusdisaini Keskuse mentorite Merike Rehepapp ja Helen Arov juhtimisel (edaspidi ka: HDK, vt www.hdk.ee).


Perioodil veebruar-juuni 2023 on meil toimunud 5 intensiivset poolepäevast kohtumist, kus on osalenud pea kõik ühingu aktiivsed liikmed. Osalusprotsent on olnud üllatavalt suur ja käsitletud teemad on olnud väga põnevad! Nimelt on HDK meid suunanud meeskonnana väga kriitiliselt vaatama valitsevat olukorda haridusmaastikul - seda selleks, et näha, miks on meie ühing üldse kokku tulnud. Oleme kaardistanud ja väga sügavalt juurelnud põhiprobleeme hariduses, nende probleemide põhjustajad ning ka seda, mis on murekohtade kaugem mõju meie silmade läbi, kui need peaksid jätkuma.Kui vaadata tagasi nendele viiele kohtumisele, näeme selget arengut tõhusa ja sidusa meeskonnatöö osas, kus meil kõigil on olnud ühiseid mõistmisi ja taipamisi, miks meie organisatsioon soovib haridusmaastikul esinevaid probleeme lahendada. Lisaks on vahva näha, kuidas mentorid suunavad meid omavahel koostööd tegema nii, et nemad ise on justkui “taustal” - see näitab selgelt, et mentorlusprogramm on juba täitnud efektiivselt oma eesmärki, sest me tõesti oleme motiveeritud üheskoos toimetama ja enda ühingu eesmärke ellu viima. See on andnud muidugi ka tohutult motivatsiooni tagamaks, et meie tegevus oleks ka tulevikus jätkusuutlik ja kaugelevaatav. Aitäh mentoritele ja ootame põnevusega juba sügisel programmi jätkumist!


Tunnustav juhtimine


MTÜ juhatuse liikmed osalesid märtsis Kaido Pajumaa koolitusel “Tunnustav juhtimine”, mis oli ühepäevane teooriat ja väga praktilisi tööriistu sisaldav koosõppimine. Koolitus andis 7-sammulise meeskonna juhtimise ja motiveerimise metoodika, mis aitab püsivalt töötajate sisemotivatsiooni kasvatada, meeskonnatunnet parandada, töötajate iseseisvust suurendada, neid tunnustada ning tiimis suhteid tugevdada. Tunnustava juhtimise eesmärk on strateegia ellu viia selliselt, et tagatud on nii organisatsiooni kui ka töötajate heaolu.


Mõned põnevad teemad, mida koos arutati ja analüüsiti:

  • Miks liidri-tüüpi (tunnustavad) juhid ülemuse-tüüpi juhtidest edukamad on?

  • Töörõõm või tööpiin – kumb on reaalsus sinu meeskonna jaoks?

  • Rahaline ja mitterahaline motivatsioon juhi töös ning töötajate sisemiste (mitterahaliste) motivatsiooniallikate leidmine;

  • Töötajates töö tähenduslikkuse suurendamine.


Meie juhatuses on esindatud väga erinevad isiksused koos erinevate juhtimisstiilidega, seega tasakaalustame kenasti üksteist ja MTÜ tegemisi. Saime koolituselt kinnitust, et liigume õiges suunas ning inspiratsiooni, kuidas asju veelgi paremini teha.


Sotsiaalmeedia spetsialisti meistriklass


Saime võimaluse osaleda ka Nullist OÜ koolitusel “Sotsiaalmeedia spetsialisti meistriklass”, et täiendada oma teadmisi ja oskusi selles valdkonnas.


Sotsiaalmeedia on suurepärane tööriist kohaliku kogukonnaga suhtlemisel, teabe levitamisel ja nähtavuse suurendamisel - seeläbi ka meie missiooni täitmisel. Kursuse läbimine kinnitas seda veelgi enam ning see teekond andis meile kaasa rohkem, kui oskasime eelnevalt aimata. Koolitusel saime palju uusi teadmisi ja oskusi, mida rakendada oma sõnumi edasi andmisel. Saime näiteks teada, milline postituste sisu kõnetab inimesi rohkem ja kuidas seda luua; kuidas paremini suhelda meie jälgijatega ja seeläbi ka suurendada kogukonda. Samuti oskame nüüd jälgida ja hinnata oma sisuloome tulemuslikkust.


Pärast kursuse läbimist oleme märganud suurenenud huvi meie sotsiaalmeedia kontode vastu, on rohkem kaasarääkimist ja tagasiside jätmist postitustele. Saanud tuult tiibadesse, plaanime rakendada uusi teadmisi ja jätkata õppimist, et tugevdada ja suurendada meie kohalikku kogukonda, avardades inimeste teadmisi meie MTÜ projektide ja igapäevaste tegevuste kohta.Töö Montessori kooliklassi suunas


Oluline osa KÜSKi programmist on ka 2024. aastal avatava Montessori kooliklassi loomise teekonna toetamine. MTÜ meeskonnas tegutseb kooliklassi töögrupp, mille ringis on toimunud viimase poole aasta jooksul elavad arutelud ja kohtumised. Oleme koostööd teinud ja tihedat kontakti hoidnud ka teiste valdkonna organisatsioonidega. Samuti oleme keskendunud tegevuskava loomisele ja täitmisele, kogunud edasi liikumiseks vajalikku infot ning püstitanud mõned uued eesmärgid - näiteks jõudnud ühisele otsusele, et kooliklassi eduka avamise jaoks on tarvis meeskonda kaasata haridusjuht (vastavat kuulutust oleme juba jaganud oma sotsiaalmeedia kontodel ja muudes kanalites). Läbirääkimised erinevate osapooltega on aktiivselt käimas ja täpsem plaan kujuneb välja teise poolaasta jooksul.Samuti osalesime DISC koolitusel, mille kohta on võimalik lugeda eraldi postitusest:Suur tänu KÜSKile selle usalduse ja toetuse eest! Ootame põnevusega teist poolaastat!


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page