top of page

Meie ühingu projekt sai esmakordselt KÜSKi toetuse osaliseks!


Meil on rõõm teatada, et MTÜ Edendades Montessori Haridust esitatud projekt „MTÜ Edendades Montessori Haridust uuele tasemele viimine“, sai KÜSKi toetuse osaliseks summas 21 892,00 eurot.Tegemist on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) poolt loodud vabaühenduste arengühüppe 2022.a rahastusprogrammiga, mille eesmärgiks on tugevdada avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi ning panna riigi poolt õlg alla tugevama kodanikuühiskonna ja aktiivsete kogukondade kujunemisele.

Meie projekt sai KÜSKile esitatud seepärast, et leidsime, et meil on vaja enda jätkusuutliku arengu ja oma sihtrühmale väärtuste pakkumise nimel tõsta võimekust meeskonnatöös, juhtimises, kommunikatsioonis ja turundamises ning edendada 2024.a Montessori kooliklassi avamist enda kogukonnas. Projekti oluliseim eesmärk ongi arendada meie noore ühingu meeskonda ning juhtimist läbi konkreetse mentorlusprogrammi koostöös Haridusdisaini Keskusega ja erinevate koolituste, mis aitab kaasa tagada arenguvõimelise ja jätkusuutliku organisatsioonikultuuri. Samuti sai üheks oluliseks projekti täitmise osaks ka soetada Montessori õppevahendid, et edendada nende kättesaadavuse kaudu Montessori hariduse levikut, jõudes seeläbi ka suurema võrgustikuni. Lisaks on oluline projekti täitmise tulemusel luua ka koostöös valdkonna koostööpartneritega kooliklassi tegevuskava, mis on oluline samm selleks, et ühingul oleks olemas selgelt fokusseeritud plaan ja raamistik 2024.a piirkonnas koolikassi avamiseks.

Kõik eelpool nimetatud tegevused aitavad kaasa sellele, et projekti täitmise eesmärgi tulemusena on MTÜ Edendades Montessori haridust edendanud oma meeskonnatöö võimekust, ühing jõuab kommunikatsiooniga tõhusamalt enda sihtrühmani ja ühingu tegevus toimib jätkusuutlikult täites enda eesmärke. Projekti eesmärgi täitmine aitab kaasa ka meie suurele soovile aidata lapsevanematel teha haridusmaastikul teadlikke valikuid, olles toetavaks partneriks ja enda piirkonnas valdkonna eksperdiks.

Oleme väga tänulikud toetuse andjale Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (KÜSK) nii suure tunnustuse eest! Täiendav info toetuse saajate kohta on leitav siit:Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page