top of page

Montessori kooliklassi juhendajaks saamise teekond: esimene kontaktõppe moodul


Jätkuvalt elame kaasa meie tulevasele kooliklassi juhendajale, kelleks on mitmekülgselt andekas õpetaja Riina Must. Juhul, kui Sul on jäänud lugemata eelmine postitus õpingute alguse kohta, siis saad seda teha alloleval lingil:Esimene kontaktõppe moodul Hispaanias kohapeal oli Riina sõnul väga emotsiooniküllane, täis väga eriilmelisi tundmusi: ühelt poolt suur äratundmine, et valitud tee on õige, kätketes endas palju uusi silmiavavaid kogemusi ja tutvusi; teiselt poolt hirm meeletu õppemahu ees, segatuna igatsusega oma pere järgi. Töömaht ja tempo on olnud meeletu.

Riinaga koos asusid õppima veel kolm võimekat Eesti naist ja see on olnud ja saab kindlasti ka edaspidi olema suureks abiks pikal ja pingelisel õppeteekonnal, sest üksteise toel ja kogemusi jagades on mõnevõrra lihtsam juhendajakoolitust läbida. Lisaks mahukale tööle klassiruumis tuleb läbi teha ka meeletu hulk iseseisvat ning praktilist tööd, nii Hispaanias kohapeal kui ka kodumaal viibides.


Riina kiidab ülivõrdes oma õppejõude - nad on suurte kogemustega ja vaieldamatult oma ala professionaalid, kelle sõbraliku, kuid valvsa pilgu all õppetöö toimub.

Õpingud algasid detailse ülevaatega 3-6 vanuserühma vahenditest, materjalidest ja arenguetappidest, et tulevased kooliklassi juhendajad omandaksid lisaks 6-12 vanuserühma teooriale ka eelneva vanusegrupi põhitõdesid - ikka selleks, et tekiks terviklikum pilt lapse arengust. Peale teooriat ja esitlusi tuli rühmaruumis ka ise klotse laduda, pesta lauda, siduda kingapaelu ja palju muud. See on vajalik selleks, et mõista lapse arengut, kuna just sellele vundamendile laotakse ka järgmised õppeastmed.


Esimeses kontaktmoodulis tehti sissejuhatus ka 6-12 vanuseastme teooriale, käsitleti vaatluse metoodikat ning Suuri Lugusid (mis on 6-12 vanuserühma üheks silmapaistvamaks lahutamatuks osaks). Üsna põgusalt jõuti tutvuda ka klassiruumi vahenditega - eeskätt sai algust tehtud matemaatika ainevaldkonna vahenditega.


Edaspidistel moodulitel keskendutaksegi 6-12 vanuse materjalidele, metoodikale ja esitlustele. Järgmine õppesessioon Gironas kohapeal on ees ootamas aprillis. Seni tuleb kodus argipäeva kõrvale mahutada nii praktiline töö kui ka läbi töötada suur hulk teoreetilist materjali. Igapäevaselt saabub õppuritele juhendvideoid, mida peab läbi töötama iseseisvalt ning igal teisipäeval esitama oma tööprotsessi albumi, kus on näha, kuidas õppija on teemadega tegelenud ja neid mõistnud. Iga kolme nädala tagant kohtutakse Zoomis, kus on võimalik ühiselt arutada ja jagada ning teha grupitöid. Kuni siis uuesti aprillis Gironas kohtutakse, et kõike õpitut praktikas üheskoos läbi töötada. Vahepeal tuleb läbida ka vaatlus- ja juhendamispraktika.
Lisaks neljale eestlasele on antud juhendajakoolitusel osalejad Hispaaniast, Rumeeniast, Prantsusmaalt, Hollandist, Kasahstanist, Singapurist, Tšiilist, Lätist, Venemaalt, Indiast ja Tenerifelt. Väga rahvusvaheline seltskond, kellest enamus juba töötab Montessori keskkonnas ja osad neist on ka 3-6 vanuseastme juhendajad.

Riina sõnul elatakse selles seltskonnas meie väikese Eesti esimestele Montessori-sammudele väga kaasa!


Soovime Riinale inspiratsioonivalangu jätkumist!(Pildid: Riina Must'a erakogu)


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page