top of page

Montessori lasteasutuses
töötamiseks vajalik väljaõpe

Täiskasvanu ettevalmistus lastega töötamiseks eeldab tugevat enesedistsipliini, pühendumist ja professionaalset suhtumist. Selline ettevalmistatus eeldab kogu Montessori teooria täielikku omandamist kogenud koolitajate järelvalve all. Lisaks sellele peab ka Montessori meetodisse kuuluvate õppevahendite õiget kasutamist õppima ja kontaktõppe käigus praktiseerima, sest iga vahendi igal osal on oma kindel funktsioon Montessori ettevalmistatud keskkonna osana.

"An ordinary teacher cannot be transformed into a Montessori teacher, but must be created anew, having rid herself of pedagogical prejudices.” (Maria Montessori, "Education for a New World")

Erinevaid koolitusprogramme on üle terve maailma väga palju. Osa pakutavatest kursustest on ka täielikult netipõhised. Montessori nimi ei ole registreeritud kaubamärk ning meetodit pole patenteeritud, seega võib põhimõtteliselt iga soovija koolitusi korraldada. Suureks riskiks siinkohal on see, et pedagoogikat sedavõrd palju tõlgendatakse või mugandatakse, et algupärasest vähe alles jääb. Või keskendutakse koolitustel teatud elementidele, jättes teised osad tervikust tähelepanuta. Montessori pedagoogikas on aga iga element teisega nii tugevalt läbipõimunud, et neid eraldiseisvana käsitleda ja kasutada ei saa, ilma, et midagi olulist puudu ei jääks.

Ülemaailmselt tunnustatud AMI koolitusprogramm annab nii koolitusel osalejale kui hiljem oma lapsele lasteaiakohta valivale lapsevanemale kindluse, et koolitus on usaldusväärne ning töös lastega järgitakse algupäraseid Montessori õpetusi.  Uurides erineva mahu ja kvaliteediga juhendajakoolitusi, võiks kursuse valimisel arvesse võtta, et klassikaline AMI tunnustusega koolitus sisaldab ligikaudu 1600 tundi auditoorset, praktilist ja iseseisvat tööd.

AMI juhendajakoolitused

AMI Montessori juhendajakoolitused on jagatud arengutasemete järgi ja annavad valmiduse töötada just selles vanuses lastega:

  • AMI Diploma Assistants to Infancy (ages 0-3)

  • AMI Diploma Children’s House/Casa dei Bambini (ages 3-6)

  • AMI Diploma Elementary (ages 6-12)

  • The NAMTA/AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies (ages 12-18)

 

AMI koolituskursus (näiteks vanusegrupile 3-6) hõlmab endas ühe akadeemilise aasta jagu kontaktõpetust. Lisaks korraldatakse ka AMI Teadusliku Pedagoogika rühma poolt paika pandud ülesehitusega moodulõppe kursusi. Kursused koosnevad Montessori pedagoogika teooriat, lapse arengut ja õppevahendite esitlustega seotud infot käsitlevatest loengutest, seminaridest ja vahendite esitlustest. Iga koolituskursus sisaldab ka olulisel määral lapsevaatluspraktikat, vahendite kasutamise harjutamist kontaktõppe käigus, vahendite valmistamist ning juhendatud praktikat lasteasutuses. Iga õpilane valmistab kursuse käigus isiklikud albumid, mis kirjeldavad valdkondade kaupa iga vahendi eesmärki, esitlust ja edasist kasutamist. Lisaks loetakse kohustuslikku kirjandust ja kirjutatakse esseesid. Diplomi saamiseks tuleb täita kõik kursuse nõudmised, muuhulgas sooritada ka kirjalik ja suuline eksam.

AMI assistendikursused

AMI korraldab ka juhendaja assistendikursusi. Need on lühikesed ülevaatlikud kursused Montessori pedagoogika põhimõtetest, eesmärgiks anda osalejale teadmisi, kuidas juhendaja abi (non-teaching assistant) võib oma tegevustega Montessori rühmas/klassis õpetaja tööd ja rühma tasakaalu toetada.

Assistendikursused on kestuselt umbes kaks nädalat ning koosnevad 60 tunnist teooriaõppest ja 9 tunnist lapsevaatluspraktikast. Kursused jagunevad sarnaselt juhendajakoolitusega arenguetappide järgi:

  • AMI Classroom Assistants Certificate Assistants to Infancy (0-3)

  • AMI Classroom Assistants Certificate Children’s House (3-6)

  • AMI Classroom Assistants Certificate Elementary (6-12)

bottom of page