top of page

Montessori 3-6 vanuserühma juhendajaks saamise teekond: tagasivaade õpingutele - I moodul


Küllap teavad kõik lastega pered enam kui hästi, et aeg lendab meeletu kiirusega! Sel viisil on lennanud aeg nii Helina Sepale, kes õpib pere kõrvalt 3-6 vanuserühma Montessori juhendajaks; kui ka meie MTÜ meeskonnale, mille liikmed usinalt perede ja muude tööde kõrvalt üritavad Montessori rühmade ja klasside sündimisele võimalusi luua.


Sel esmaspäeval algas Helinal juba neljas õppemoodul! Nii juhtubki, et me avastame suure imestuse (ja ka mõningase piinlikkustundega), et me ei ole veel jõudnud teha ühtegi blogipostitust Helina õpingute kohta, ehkki tema õpingud on kestnud juba ligi poolteist aastat ning see teekond jõuab lõpusirgele selle aasta augustis. Oleme olnud muude töödega niivõrd ametis, et pole lihtsalt jõudnud seda olulist ülesannet ette võtta. Siinkohal parandame selle vea ja anname tagantjärgi (öeldakse ju, et parem hilja, kui mitte kunagi!) põgusa ülevaate seniste õppemoodulite läbimise kohta - seekordses postituses vaatame tagasi õpingute algusele, ehk esimesele õppemoodulile (mooduli algus september 2021).Esimene moodul algas sissejuhatusega Montessori pedagoogika tausta ja teooriasse. Teemadeks olid: Maria Montessori elu, inimvajadused ja soodumused, neli arengujärku, vastuvõtlik meel ja kohanemine, tundlikkusperioodid, ettevalmistatud keskkond, Montessori täiskasvanu, igapäevaelu harjutuste ülevaade ja esitlused.


Ehkki on teada, et AMI Montessori juhendajakoolitused on väga mahukad ja intensiivsed, siis sellest hoolimata mõjus Helinale esmapilgul ootamatult, kui palju infot tuli korraga vastu võtta. “Kui esimestel päevadel oli konspektis ka imelikke lünki - sest ma ei suutnud informatsiooni endast läbi lasta, vaid lihtsalt kõike, mida kuulsin, seda ka trükkisin - siis kolmanda nädala lõpuks oli kirjutamine jälle “meelde tulnud” ja konspektid muutusid aina paremini loetavaks,” kirjeldab Helina.


Kõige esimese olulise õppetunnina toob Helina välja järgmist: “Kui ma hetkel mõtlen esimesele moodulile tagasi, siis mis on see, mis mulle kohe meenub ja mille ma koheselt endaga kaasa võtsin? See on täiskasvanu roll. See roll, et sina oled eeskujuks. Mitte, et ma seda enne ei teadnud, aga kui ma olen kodus oma lastega, siis ma ehk alati ei ole sellele nii palju mõelnud, et nad ju matkivad kõike. Kui olla juhendaja, siis sa pead päriselt elamagi nii, nagu sa tahaksid, et lapsed sind näeksid. Sa ei saa olla kodus ja väljaspool tööd üks inimene ja siis minna rühmaruumi ja teeselda, et oled keegi teine.” Helina kirjeldab, kuidas ta sai värske pilguga oma lapsi jälgides päriselt aru ja teadlikuks sellest, kuivõrd lapsed imavad käsnana enda sisse täiskasvanute käitumismustreid ja muid väljendusi.Juba koolituse alguses tundis Helina koheselt tuge kaasõpilaste seltskonnast. Ta ütleb: “Oli lihtsalt nii nauditav leida „omad“ inimesed, kes näevad maailma samamoodi nagu sina, ja teada, et olete kõik koos sellel teekonnal, mis toob kindlasti erinevaid väljakutseid ja rõõme.”


Väärtusliku kogemusena tõi Helina välja ka seda, et nii mõnegi lihtsa ja elulise tegevusega, millega lapsed rühmaruumis tegutsevad, puutus ta ise koolituse jooksul kokku täiesti esimest korda - näiteks jalanõude viksimine, hõbeda poleerimine, küüneharja kasutamine või pesulauaga pesu pesemine. “Just selle omaduse võtsin ma kohe kindlasti esimestest nädalatest kaasa, et on täiesti okei, kui sa ei tea midagi. Selleks ma siin olengi. Kõiki maailma asju ei peagi teadma ja oskama. Vigade tegemine, nende tunnistamine ja neist õppimine ongi kõige olulisemad.”


Helina kirjeldab, kuidas juba esimese mooduli läbimine tõi temas esile muutuse inimese ja lapsevanemana: “Olen kindlasti teadlikum ja rahulikum. Lasen lastel veel rohkem iseend juhtida ja ma usaldan neid. Ma ei suru neid raamidesse, vaid ma päriselt õpingi neid vaatlema ja nägema, mis on nende vajadused, püüdes nendele vastavalt tegutseda.”


Lõpetuseks jagab ta meiega: “Mis on rasked ja rõõmsad hetked juhendajaks õppimisel? Ma olen selle teekonna alguses ja hetkel juba tean, et koolituse edukaks läbimiseks on vaja teha väga palju tööd. Nii kirjalikke töid kui ka tööd iseendaga. Vast kõige raskem juhendajaks õppimisel on töö iseendaga. Kuidas olla ise emotsionaalselt tasakaalukas, iseennast päriselt sügavuti tunda, et mis on need tugevused ja nõrkused ning kuidas kasvada selleks inimeseks, kes sa päriselt soovid olla.”


Oleme Helinaga täielikult ühel meelel: lapse elus olulise täiskasvanu kõige suurem roll ongi iseenda kasvatamine selliseks inimeseks, kes suudab oma oleku, käitumise, mõtete, tegevuse ja eneseväljendusega olla lapsele inspiratsiooniks iseenda kasvatamisel. Soovime Sulle, Helina jätkuvat jõudu selleks!


Helina teise ja kolmanda mooduli muljeid saab lugeda järgnevast postitusest: 

16. jaanuaril 2023 algas Helinal neljas õppemoodul. AMI 3-6 vanuserühma juhendajakoolitus, kus Helina Sepp osaleb, on jaotatud ligi kahe aasta jooksul (september 2021 - august 2023) kuueks intensiivseks õppemooduliks, mis koosneb kontakttundidest (teooria ja praktika), vaatlus- ja juhendamispraktikast ning suurest mahust iseseisvast tööst, mis hõlmab muuhulgas kirjanduse lugemist, albumite koostamist, õppevahendite valmistamist, kirjalikke töid ja materjalide läbitöötamist. Lisainfo koolituse kohta on leitav Eesti Montessori Instituudi kodulehel: AMI 3-6 juhendaja koolitus Eestis - Eesti Montessori Instituut (mariamontessori.ee)Fotod: Helina Sepa erakoguComments


Commenting has been turned off.
bottom of page