top of page
IMG_6554_edited.jpg

Montessori haridus

- võti tulevikku

Iga annetus aitab! 

Annan oma panuse Montessori hariduse heaks.

Vali sobiv panus
hea-annetuste-koguja-MV-300.png

Täname südamest toetuse eest!

Home: Welcome

Hetkel aktiivselt käimasolev projekt:
uue Montessori kooliklassi käivitamine

Mis märksõnad iseloomustavad Montessori haridust?

Montessori haridus on üle saja aasta vana - kuidas ometi saaks see olla kasulik tuleviku maailmas?

- See pedagoogiline meetod toetab kõige efektiivsemalt just nende omaduste arendamist, mida peetakse kõige olulisemaks tuleviku ühiskonnas hakkamasaamisel: sotsiaalsed oskused, probleemide loova lahendamise oskus, õppimis- ja kohanemisvõime, analüüsi ja kriitilise mõtlemise oskus, seoste ja tervikpildi nägemise oskus.

Ehkki dr. Maria Montessori lõi selle meetodi enam kui sada aastat tagasi, on see ajatu, kuna põhineb teaduslikel vaatlustulemustel, kätketes endas inimarengu omadusi, mis on universaalsed nii ajas kui keskkonnas - need omadused iseloomustavad kõigi inimeste arengut, vaatamata oma ajale, piirkonnale või kultuurilisele taustale.

Home: Services

Kes me oleme?

MTÜ Edendades Montessori Haridust on kodanikualgatusel loodud organisatsioon, mis töötab selle nimel, et soodustada autentse Montessori hariduse levikut ja kättesaadavust. Oma eesmärkide täitmiseks kogume me annetusi headelt inimestelt nagu Sina, kes väärtustavad kvaliteetset haridust ja näevad selle olulisust ühiskonna arenemisel positiivses suunas.

Millega me tegeleme?

Lasteaiarühmade ja
kooliklasside loomise
algatamine

Lapse esmane haridus algab küll kodust ja teadlikest vanematest, kuid varem või hiljem sattub laps haridussüsteemi. Seetõttu on töö lasteasutuste suunal meie üks peamisi prioriteete. Kuna meetodi tõeline mõju avaldub tervikliku süsteemi läbimõeldud rakendamisel, siis toetame ja soodustame just autentsete Montessori rühmade ja klasside teket. Teeme selle nimel koostööd nii lasteasutuste kui ka kohalike omavalitsustega.

Erialase väljaõppe
toetamine

Montessori juhendajaks (e. õpetajaks) õppimine on väga suurt pühendumist nõudev protsess, mis on ressursi-mahukas nii ajaliselt, vaimselt kui ka rahaliselt. Tihti saabki just rahaline pool suureks, ületamatuna näivaks takistuseks, mis ei võimalda väga võimekatel ja kogu südamest soovivatel inimestel Montessori juhendajakoolitusele õppima asuda. See oleks suur kaotus ja kasutamata jäänud potentsiaal meie haridus-maastikul. Et mitte lasta sellel juhtuda, püüame omalt poolt toetada erialast väljaõpet.

Piirkondlik teavitustöö Montessori hariduse sisu ja olulisuse suunal

Kui rääkida lapsevanemate ja pedagoogidega, kes on Montessori lähenemise enda jaoks avastanud, soovivad nad eranditult kõik, et oleksid selle avastanud varem kui nad seda tegid. Sellel on lihtne põhjus: kui vähegi sügavamalt meetodisse süübida, saab ilmseks, kui täiuslik ja mitmetahuline on see lapse arengu toetamisel. Seda äratundmist toetab ka kaasaegne teadus, mis on suutnud juba praeguseks leida hulga teaduspäraseid tõendeid, mis viitavad samadele seaduspärasustele, mida dr. Montessori juba enam kui sada aastat tagasi suutis omal käel näha. Oleks ju ääretult kahju, kui need teadmised lapsevanemate ja lastega töötavate inimesteni ei jõuaks!

Soovid rohkem teada saada käimasolevate projektide kohta?

Soovid toetada meie

eesmärkide saavutamist?

Home: Services
Concrete

Meie koostööpartnerid

eesti-montessori-uhing-mtu

Eesti Montessori Ühing

Eesti Montessori Instituut.jpg

Eesti Montessori Instituut

Montessori Kool.jpg

Montessori Kool

Väike Päike Lasteklubi.png

Väike Päike Lasteklubi

Tallinna-Montessori-Maja

Tallinna Montessori Maja

Home: About
Home: Pro Gallery
Home: Headliner
Home: Subscribe

Saa osaks Montessori kogukonnast!

Liitu meie meililistiga

Täname, et liitusite meie meililistiga!

bottom of page