top of page

Montessori 3-6 vanuserühma juhendajaks saamise teekond: tagasivaade õpingutele - II & III moodul


Helina Sepa ja tema kaaskursuslaste neljas õppemoodul on hetkel aktiivselt käimas ning Eesti Montessori Instituudi õppeklass on täidetud usinalt õppivate tulevaste 3-6 vanuseastme juhendajatega. Enne, kui anname teile ülevaate käesoleva mooduli muljete kohta, suundume korraks ajas tagasi ja jätkame seal, kus eelnevalt pooleli jäime. Kui eelmises blogipostituses andsime ülevaate Helina õpingute esimese mooduli kohta, siis seekord toome teieni II ja III mooduli mõtted ja tundmused (Helina enda sõnade läbi). Juhul, kui eelmine postitus jäi lugemata, saab seda teha siin:
II moodul (mooduli algus märts 2022):


“Teises moodulis keskendusime peamiselt meeltevahendite teooriale ja esitlustele. Nüüd oli juba tunne, et oleme saavutanud mingisuguse rutiini. Tuleme kella 14ks kohale ning koolitaja Marja-Leena teeb meile esitlusi. Peale söögipausi on juhendatud praktiseerimine vähemalt 3 tundi iga päev.


Meeltevahendite esitluste juures saime ka päriselt tuttavaks kolmeosalise õpetusega, mis on Montessori hariduse juures väga kandvaks osaks. Meeltevahendite osa on äärmiselt oluline ning esitluste ja vahendite maht on samuti väga suur. Eriliselt meelde jäid näiteks ehituskolmnurkade vahendid, mis on kõik nii imelised, käegakatsutaval viisil tehtud, et peamiselt jäi kõigi suust kõlama, et “miks keegi mulle nii ei õpetanud?!”. Ja ise saime me kõik kindlasti targemaks ja lõime ka oma ajudes uusi seoseid.


Praeguseks hetkeks olen teinud ühe vaatlusnädala Soome lasteaias. Päriselt näha Montessori rühma seest ja selle tegutsemist oli väga inspireeriv. Eriti inspireeriv oli selles töötav juhendaja, kuna ta oli rühmas nii märkamatu. Rääkis malbel ja vaikselt toonil, oli äärmiselt austav kõikide vastu ja temast õhkas ainult sooja energiat.


Teisel moodulil tundusid kaasteelised veel armsamad. Kuigi me ei olnud üksteist pikalt näinud siis me igapäevaselt suhtleme omavahel. Meil on tekkinud mingisugune side ning üks suurimaid väärtusi mooduli jooksul on siiski ka suhtlus teiste inimestega. Kõik hoiavad ja toetavad üksteist piiritult. Ja loomulikult üks eredamaid hetki on see, et meil on nüüd oma koolituskeskus. Montessori Instituut on teinud imelise töö ja see ruum, kus me õpime, on kõige ägedam koht.”III moodul (mooduli algus september 2022):


“Juba ongi aasta möödunud esimesest moodulist ja kogu teekonna algusest. On olnud ütlemata äge ja kiire aasta! Mis on olnud täis väga intensiivset õppimist – õppimist nii kursuse teemadel kui ka õppimist nii iseenda, kui inimese teemadel. Ka selle mooduli alguses olid väga väsitavad neli nädalat kohapeal õppimist. Sel korral oli fookuses emakeele aineala. Lühidalt kokkuvõttes: WOW!


Mooduli ülesehitus oli juba meile tuttav. Päeva esimeses pooles, kui meil oli ka tõlk, siis keskendusime kas loengutele või emakeele esitlustele. Teises pooles oli vähemalt 3 tundi harjutamist. Sel korral oli kuidagi veel suurem soov kaaslastega suhelda ning nalja ja naeru oli kõvasti. Need inimesed on üks suurim väärtus, mille ma sellelt koolituselt kaasa võtan. Kui hästi ja hoitud võib inimene end tunda, kui ta on koos kaaslastega, kes kõnnivad sama teed, on jäägitult austavad ning samasuguste väärtustega. Ja praeguseks hetkeks on selgeks saanud see, kuidas ainult koolituse läbinud inimesed teavad seda rasket tööd ning ainult nemad ka üksteist päriselt mõistavad.Emakeele ainealas keskendusime keelele terviklikuna. Ma tsiteerin siin Marja-Leena loengut: „Keelel on väga suur võim. See võib inimesi ühendada või lahutada. Võib inimesi üksteise vastu pöörata. Keelega saab haiget teha ja ravida. Saab väljendada rõõmu ja kurbust. Edasi anda tõde ja vale.“ See võtab nii ilusasti kokku kogu selle mooduli ja keele olulisuse. Keel jaguneb suuliseks keeleks, kirjutamiseks ja lugemiseks. Kõigil on rühmas suur roll. Selle mooduli ajal hakkasid päriselt tekkima seosed, kuidas vahendid on üksteisega seotud ning, miks me õpime kindlaid asju.


Montessori rühmas hakkab laps enne kirjutama ning umbes kuus kuud pärast seda ka ise lugema. Ning päriselt ettevalmistus loovaks kirjutamiseks käib rühmas kogu selle aja vältel, mil laps seal on. On äärmiselt keeruline võtta seda moodulit kuidagi lühidalt kokku, kuna see oli tõesti väga suur ja mahukas. Aga üldine tõde võiks ehk olla, et kõige alus on suuline keel ning selle rikastamine ja arendamine. Häälikumäng on kõige olulisem, et edasi liikuda häälikute sümbolite juurde. Kui sümbolid on selged, siis saab laps hakata ise kirjutama sõnu juba valmis tähtedest. Samal ajal saab juba lapse kätt ette valmistada kirjutamiseks. Kuidas hoida pliiatsit, kuidas teha kaari ja nurki. Kuidas hoida paberit, kui tugevasti pliiatsile vajutada jne. Äärmiselt põnev!


Jõudsime viimasel nädalal kuulata ka matemaatika aineala teooriat ning näha ka esimese vahendirühma esitlusi. Jälle leidsin end mõttelt, kui loogiline kõik on ning kui käegakatsutaval viisil on Maria Montessori vahendid valinud ja rühma pannud. Samuti võtsin sealt kaasa, et arenguetappi jõudmine on väga oluline ning lapsi ei pea kiirustama tagant. Tänapäeva ühiskonnas kipuvad inimesed ootama ainult tulemusi ja arvavad, et mida varem, seda parem. Uuringud aju arengu ja lapse arengu kohta siiski kinnitavad, et lapsed on võimelised päriselt asjadest aru saama siis, kui nad on arengus jõudnud sinna kohta. Matemaatikast kerkis väga tugevalt esile see, et siiski lapsed päriselt saavad aru arvudest ja kogustest veidi hiljem, kui kiputakse arvama.


Äärmiselt põnevad neli nädalat! Kuid sellele moodulile eelnes veelgi praktikaid ja palju ka teoreetiliste tööde esitamist. Käisin vaatluspraktikal nii Soomes Mammolina lasteaias kui ka Montessori Majas Tallinnas. Sain ka esimese nädala juhendamispraktikat tehtud. Tegin selle ka Montessori Majas. Kõik need kogemused tõesti panevad sind tundma nii alandlikult ning lükkavad sind veel rohkem lugema, uurima ning päriselt iseennast tundma õppima. Rühm algabki alati juhendajast ning asjad keskkonnas on justkui boonuseks. Juhendaja on rühma süda. Kuidas ta liigub, räägib, suhtleb, vaatleb jne - kõik peegeldub ka lastelt.


On olnud põnev aasta. Ja aina enam saan ma aru, et see koolitus on ainult lävepakk kogu minu tulevasele elule. Ma olen nii tänulik ja õnnelik, et mulle on see võimalus antud. Ma tõesti südamest usun, et ma olen õiges kohas ning ma teen seda, mida ma pean tegema. Ja ma tean seda kindlasti rohkem, kui ma teadsin aasta tagasi. Inimesena kasv on olnud nii üüratu.” 

16. jaanuaril 2023 algas Helinal neljas õppemoodul. Soovime meie MTÜ poolt jätkuvat inspiratsioonivalangut ja jõudu enesearengu teel! Jääme põnevusega ootama, mil Helinal tekib taaskord hetk veidi hinge tõmmata, et ta saaks meiega jagada ka käesoleva mooduli kogemusi.


AMI 3-6 vanuserühma juhendajakoolitus, kus Helina Sepp osaleb, on jaotatud ligi kahe aasta jooksul (september 2021 - august 2023) kuueks intensiivseks õppemooduliks, mis koosneb kontakttundidest (teooria ja praktika), vaatlus- ja juhendamispraktikast ning suurest mahust iseseisvast tööst, mis hõlmab muuhulgas kirjanduse lugemist, albumite koostamist, õppevahendite valmistamist, kirjalikke töid ja materjalide läbitöötamist. Lisainfo koolituse kohta on leitav Eesti Montessori Instituudi kodulehel: AMI 3-6 juhendaja koolitus Eestis - Eesti Montessori Instituut (mariamontessori.ee)Fotod: Helina Sepa erakogu


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page