Montessori lähenemine kui last toetav eluviis. - M.-H. Mettis, L. Tettermann

Montessori lähenemine kui last toetav eluviis. - M.-H. Mettis, L. Tettermann

Videolõik 05.12.2021 Viimsi Raamatukogus toimunud kogukonnaürituselt "Montessori haridus - võti tulevikku". 

Liina Tettermann (Eesti Montessori Ühing) ja Maria-Helena Mettis arutlevad, kuidas austav ja lapsest lähtuv keskkond on väga suur mõjutegur ühe väikese inimese suureks kasvamine teel ning milline on selle tulemus. 

 

Montessori lähenemine kui last toetav eluviis - mis peitub selle mõtte taga? Milline laps kasvab üles või kujuneb välja keskkonnas, mis on täielikult temast lähtuv?

Milliseid tagajärgi näeme me lastega, kes ei koge sellist austavat keskkonda? 

Millist nõu annavad esinejad kõigile neile, kes tahaksid alustada Montessori põhimõtetega oma kodus - milliseid samme saab igaüks meist teha, et liikuda oma peres lapsest lähtuva suhtumiseni?

Lisaks vastavad esinejad otseülekande ajal esitatud vaatajate küsimustele.

 

Liina Tettermann on haridusvaldkonna eestvedaja ja teadlik lapsevanem oma kahele lapsele. Ta on Eesti Montessori Ühingu üks asutajaliikmetest ja tegutsenud ühingu juhatuse ridades alates selle loomisest.

 

Maria-Helena Mettis on lapsevanem, kes kasvas üles perekonnas, kus väärtustati väga lapsest lähtuvat lähenemist. Tema kogemus lapsena puudutas teda niivõrd, et ta on otsustanud pakkuda ka oma lastele austavat ja nendega arvestavat keskkonda. Maria-Helena töötab vaimse tervise valdkonnas, kus igapäevaselt puutub kokku noorte vaimse tervise häiretega, mille puhul on näha seost kodupoolse hoiaku ja kasvukeskkonnaga.

 

Video pikkus 1 tund 24 min.


Head vaatamist!

    7,00 €Price
    Tax Included